Tyrigrava, 6. september 2011

 

      

    

 

vått gitt....:-)) godt det er god plass inne..

tilbake