Tyrigrava, 23. august 2011

 

 

 

      

    

 

Ikke bare gamle biler som ruster nei.. :-)

tilbake