Pigghælja på Tretten 17-19 februar 2012

        

        

 

 

 

Bilder fra kjøringa på Losna isbane...

Takk til  Helge-Andre Solbraa for bildene..:-))

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbake