Smaalenene Mønstringa på Slitu, 29. april 2012

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppmøte for oss klubbløse på mosseporten

Flere kom med på Ringvoll....

Så litt flere ved Elvestad krysset..

Her hang vi oss også på med Amcar Follo.....

Side 1  2