Nasjonal Motordag 6. juni 2013

Sommerfest for et firma i Oslo, hvor de ble kj°rt rundt med amcar┤s og MC┤er..

      

 

 

 

 

 

 

Side 2