Vårmønstring Trondheim 2. juni 2013

Takk til Odd-Erik Malmo for bildene..:-)

      

 

 

 

 

 

 

tilbake