Tyrigrava 5. august 2014

                                      

 

 

              

                     

                                                   

 

 

 

 

Arne som driver kiosken på grava driver også med catering..

så om det er noen som skal ha diverse tilstelninger osv så er det bare å snakke med han..:-)

98018673

Tilbake