Chevy vans...

 

1986 G20

Påbegynt restaurering januar 2011...

Fortsatt under arbeid mars 2013 :-)

 

tilbake