Veterandager på Magnor 24-26. juni 2016

                                      

 

 

         

                     

 

 

 

side 2