Oslomønstringa på Ekeberg 5. mai 2019

 

 

 

 

 

  

 

           

     

   

  

 

 

tilbake