Eurodag på Tyrigrava 10. september 2020

Hver torsdag er det nå treff på grava for europere, japser osv...