Deli de Luca Fredrikstad 2. juli 2021

Alle bildene er tatt av Gunnar R. Jensen, takk :-)