"yern rundt" sitt stopp p Solbergfoss 10. september 2023