Onsdag 24 august 2005

Skulle til vormsund jeg....som vanlig...men.... dit kom jeg ikke.

 

utskrift fra Raumnes på lørdagen etter kommer her

Kolliderte med ledebil

Ulykkesstedet: Da motorsyklisten og ledebilen møtte hverandre i samme kjørebane var ulykken uunngåelig. Motorsyklisten pådro seg et armbrudd og hjernerystelse,mens bilisten kom uskadd fra ulykken.  Onsdag kolliderte en motorsykkel med en ledebil, som loset en kolonne med biler gjennom vegarbeidet i Skreksruddalen på Årnes. Motorsyklisten pådro seg kun lettere skader.

Thomas Frigård Tlf: 63 91 18 11 thomas.frigaard@raumnes.no

Det har blitt satt opp sperringer i begge retninger utenfor vegarbeids- området i Skreksruddalen. I hvert endepunkt står det en som dirigerer trafikken og en ledebil loser biler fra det ene sperrepunktet til det andre.

Inn fra sideveg

Onsdag kveld loset en ledebil en kolonne biler på veg fra Årnes i retning Auli Mølle. Siden høyre kjørefelt var nyasfaltert, kjørte kolonnen på venstre side av vegen. Nede i bunnen av dalen er det en uoversiktlig sving. Her dukket det plutselig opp en motorsyklist, og ulykken var ikke til å unngå.Ledebilen fikk manøvrert ut til høyre og klarte på denne måten å forhindre at sammenstøtet ble enda voldsommere. – Ett eller annet sted på strekningen mellom ulykkesstedet og sperringen hadde motorsykkelisten antakeligvis kommet inn fra en sideveg og vært uvitende om at den ville møte en bilkolonne på feil side av vegen i svingen, opplyser politibetjenten på stedet, Svein Engen.

 Bevisstløs

Strekningen mellom de to sperringene er over en kilometer lang og et ukjent antall sideveger knytter seg her til den asfalterte vegen. Politibetjent Engen kan fortelle at den kvinnelige motorsyklisten var bevisstløs da redningsmannskapet kom til ulykkesstedet. – Etter en stund kom hun til seg selv, og ambulansepersonellet opplyser at det dreier seg om en kraftig hjernerystelse og muligens et armbrudd. Farten har heldigvis vært lav, sier Engen. Politiet tok de nødvendige målinger og kontroller av ulykkesstedet og saken er blitt overlevert Nes lensmannskontor. – Trafikk er farlig, men det er ingen tvil om at det er selskapet som utfører vegarbeidet som er ansvarlig for sikkerheten. Det opp til Lensmannen i Nes å finne ut om dette har vært en forsvarlig måte å gjøre det på, avslutter Engen.

Jan Erik Hæhre Journalist. Tlf. 63 91 18 17 jan.erik.haehre@raumnes.no Heidi Wexels Riser Journalist. Tlf. 63 91 18 15 heidi.wexels.riser@raumnes.no John Arne Paulsen Journalist. Tlf. 63 91 18 12 john.arne.paulsen@raumnes.no Thomas Frigård Journalist. Tlf. 63 91 18 11

 

brekt håndledd, knuste knoker, og kraftig hjernerystelse var det som kom ut av dette. _Legen vet ikke om hånda blir helt god igjen etterpå.

Selvfølgelig en del blåmerker og følelsen av og være mørbanka. Så alt i alt....har det gått veldig bra.

 

takk for flott service til dere på på Ahus Lørenskog

Har tatt flere bilder av sykkelen... men gud veit hvor de er blitt av....*klør seg i hue*

 

Den ble iallfall kondemnert i dag...skader for over 60 000,- og listepris er på 70 000,- så nå blir det ny sykkel på meg..

Takk til mamma og Robert.

 

Takk til John Troli...

Takk til Frode

Takk til Hanne, Nina og Hege

Takk til Rita

Utklipp fra Raumnes 27 august

Raumnes den 1 september

Romerikes blad den 5 september

Tilbake